Dự án Giá đỡ lửng và Giá đỡ Pallet ở Philippines

Gần đây, một trong những khách hàng cũ của chúng tôi từ Philippines đã đặt hàng giá treo lửng và giá pallet hạng nặng từ chúng tôi.Trước đây, chúng tôi đã hợp tác thực hiện các dự án về giá đỡ và giá xếp chồng drive, và khách hàng rất hài lòng với chất lượng tủ rack của chúng tôi.Lần này, có một dự án mới, và họ đã tìm đến công ty của chúng tôi ngay lần đầu tiên.Khách hàng cung cấp các bản vẽ của nhà kho và trình bày các yêu cầu lưu trữ mà anh ta cần.Khi bắt đầu, khách hàng lên kế hoạch cho tất cả các khu vực để làm tầng áp mái và chúng tôi đã thiết kế một giải pháp tương ứng cho họ. Sau đó, khách hàng muốn giữ lại một phần của kệ hạng nặng để đặt các sản phẩm khác nhau.Chúng tôi đã điều chỉnh kế hoạch.

Không ngừng sửa đổi và điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, và cuối cùng đạt được sự hài lòng của họ, và sau đó chúng ta bắt đầu thảo luận về giá cả.Là một nhà máy, chúng tôi có một lợi thế nhất định về giá cả.Trên cơ sở đảm bảo chất lượng sản phẩm, chúng tôi mang đến cho khách hàng những mức giá ưu đãi.Cuối cùng, khách hàng đã đặt hàng cho công ty chúng tôi.

Sau khi nhận được đơn hàng, bộ phận công nghệ sản xuất của công ty chúng tôi thiết kế và phân loại theo bản vẽ do bộ phận công nghệ giải pháp cung cấp, liệt kê nguyên vật liệu tương ứng và gửi cho bộ phận thu mua.Khi vật liệu đến nhà máy, chúng tôi bắt đầu sản xuất chúng.

giá pallet tải container

For the mezzanine rack, first of all, all of the size can be customized. From the shape, it is usually divided into two types. The bottom is composed of shelves, the top is a platform, and the other is composed of shelves both at the bottom and the top. From the perspective of weight capacity, it usually can be divided into three types, light duty mezzanine rack, medium duty mezzanine rack and heavy duty mezzanine rack. We can design proper solutions for the clients regarding their different storage requirments. Any interest, pls email us at contact@lyracks.com


Thời gian đăng: tháng 5-26-2022