Pallet thép và thiết bị hậu cần

  • Pallet thép

    Pallet thép

    Pallet thép chủ yếu bao gồm chân pallet, tấm thép, ống bên và cạnh bên.Nó được sử dụng để bốc dỡ, di chuyển và lưu trữ hàng hóa.

  • Hộp Pallet kim loại

    Hộp Pallet kim loại

    Hộp pallet kim loại có thể được chia thành lồng lưu trữ có thể gập lại và lồng lưu trữ hàn.Thành bên của lồng có thể làm bằng lưới thép hoặc thép tấm.