Giá gác lửng

  • Giá gác lửng

    Giá gác lửng

    Giá đỡ lửng là hệ thống kệ có chiều cao cao hơn hệ thống kệ thông thường, đồng thời cho phép mọi người đi lại ở những nơi cao hơn thông thường bằng cầu thang bộ và các tầng.